PROGRAMME

PROFESSIONAL SALES SKILLS

INTRODUCTION :

ทักษะการขาย เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเป็นนักขาย เพราะช่วยให้นักขายสามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การที่นักขายจะพัฒนาทักษะการขายที่ดีได้นั้น นักขายจะต้องสามารถประเมินคุณลักษณะของนักขายที่ประสบความสำเร็จเทียบกับคุณสมบัติของตนเอง เพื่อเข้าใจจุดแข็งของตนเอง และแก้ไขจุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่ ต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อหาจุดเด่นของสินค้าตนเองในการเอาชนะใจลูกค้าให้ได้ ที่สำคัญนักขายควรทำความเข้าใจในกระบวนการขายแต่ละขั้นตอนว่า มีความสำคัญอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ต้องระวัง และอะไรคือสิ่งที่ต้องโฟกัส หลักสูตรทักษะการขายมืออาชีพได้รับการออกแบบมา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นฐานของการเป็นนักขายที่ดีและมีทักษะการขายยอดเยี่ยม ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงผ่านการ Workshop การแชร์ประสบการณ์ และจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาเป็นบทบาทสมมติ

KEY BENEFITS :

 • เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการขายอย่างเป็นระบบ
 • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าได้
 • หาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
 • นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
 • เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

KEY CONTENTS :

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในงานขาย
 • การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า
 • แนวคิดแบบ Outside In และ Inside Out
 • คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
 • ทัศนคติของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
 • รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์คู่แข่งขัน)
 • การค้นหาจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าด้วยเทคนิค FAB
 • สุดยอดกระบวนการขาย 7 ขั้นตอนแบบมืออาชีพ
  • การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า
  • การเปิดการขาย
  • การค้นหาความต้องการของลูกค้า
  • การนำเสนอขายที่โดนใจ
  • การขจัดข้อโต้แย้ง
  • การปิดการขาย
  • การให้บริการหลังการขาย
 • สิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับนักขายมืออาชีพ (Do and Don’t)

SPEAKER :

อาจารย์ธนัยนันท์  ธนินท์สินสกุล

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม

METHODOLOGY :

 • Workshop
 • Case Study
 • Role Play
 • Participation

VENUE :

Ibis Bangkok Riverside Hotel

TIME :

16 พฤศจิกายน  2559  (09.00-16.00)

อัตราค่าอบรม หัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาสุทธิ
5,200 THB 156 THB 364 THB 5,408 THB